KOM I FOKUS FINNMARK!

Fagdag_Hammerfest_-_sminkekurs_1

 

 

KOM I FOKUS - FINNMARK var et treårig utviklingsprosjekt for kulturskolene i Finnmark med Norsk kulturskoleråd som tilrettelegger og arrangør. Formålet har vært å bidra til større kompetanse på å skape kulturproduksjoner der barn og unge er hovedaktører. I tråd med dette ønsker man å gjøre kulturskolene istand til å fylle rollen som lokalt ressurssenter når det gjelder kunstfaglig opplæring i lokalsamfunnene. Prosjektet ble gjennomført fra høst 2009 til vår 2012. I februar 2013 planlegges en oppfølgingssamling for de som var med i KOM I FOKUS - Finnmark.

INNLOGGING TIL PROSJEKTROM

BILDER KOM I FOKUS

KOM I FOKUS - FINNMARK INN I SITT SISTE ÅR! 

5. NETTVERKSSAMLING I BOKS

ENTUSISASTISKE LEDERE PÅ LEDERSAMLING

VELLYKKET SISTE NETTVERKSSAMLING

FINE FAGDAGER I KIRKENES