Kreativ industris rapport om kulturskolefestivalen

Konsulentfirmaet Kreativ industri i Vadsø har utarbeidet en rapport, eller en "mulighetsstudie" som de kaller det, om Finnmark kulturskolefestival. Den vil være et viktig dokument for videreutviklingen av festivalen, og alle kulturskoler oppfordres til å sette seg inn i rapporten og være med på diskusjonen om hvilken retning vi skal gå i når det gjelder dette store arrangementet.

Rapport kulturskolefestivalen