Kulturskolefestivalens skattekiste

thumb_The_real_Skattekista

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne siden kommer alt som har med kulturslofestivalens skattekiste til å stå. Informasjonsmateriell, den kunstneriske oppgaven, hvordan det går med kistas ferd gjennom fylket etc. Klikk på linkene som til enhver tid dukker opp på denne siden for å følge med dette spennende prosjektet som skal føre oss frem mot kulturskolefestivalen i Finnmark i april 2013 i Alta.

 

Kulturskolenes gjennomføring av opplegget rundt skattekistaKulturskolenes gjennomføring av sine skattekisteprosjekter med bilder og stoff fra gjennomføringen etter hvert som det kommer inn

Skattekisteoppgaven til kulturskoleneSelve oppgaven som kulturskolene skal jobbe med Turneplan

Skattekistedokumenter

Lærerveiledning, markedsføringsveiledning, mal for pressemelding, plakatmal

Nyhetssaker om skattekistaSaker vi har skrevet om skattekista på denne nettsiden